duminică, 14 aprilie, 2024

Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor prin PNRR. Condiții de acordare granturi digitalizare, până la 100.000 de euro!

Noutati

Schema pentru ajutorul de minimis pentru digitalizarea IMM-urilor va cuprinde o sumă totală de 347,50 milioane euro. Inițiatorii au considerat că numărul maxim de beneficiari va fi de 5492 de beneficiari.

Prin acest ajutor de minimis se înțeleg următoarele elemente care pot fi finanțate:

90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderile mici și cele mijlocii (10% cofinanțare);

100% totalul cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi.

Microîntreprinderile nu vor putea solicita mai puțin de 20 000 euro și mai mult de 30 000 euro. Întreprinderile mici nu vor putea solicita mai puțin de 30 000 euro și mai mult de 50 000 euro. Întreprinderille mijlocii nu vor putea solicita mai puțin de 20 000 euro și mai mult de 100 000 euro.

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să aibă punctajul obținut de cel puțin 50 de puncte în baza grilei de evaluare.

LISTA CODURILOR CAEN NE-ELIGIBILE:

 • 5829 – Activitati de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client);
 • 6202 –  Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
 • 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 –  Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
 • 6311 –  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 • 6312 –  Activitati ale portalurilor web;
 • 6399 –  Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
 • 7211- Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
 • 7219 –  Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Condiții de acordare granturi pentru digitalizarea IMM-urilor prin PNRR

 • Au calitatea de intreprinderi mici, mijlocii sau microintreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie sa existe atat la data depunerii aplicatiei de proiect, cat si la data semnarii contractului de finantare;
 • Sunt infiintate cel tarziu la data de 31.12.2021;
 • Au avut  codul CAEN pentru care se va solicita finantarea nerambursabila,  autorizat la data de 31 decembrie 2021;
 • Nu au avut activitatea intrerupta/suspendata in anul 2022;
 • Au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • Se angajeaza sa suporte din resurse proprii cofinantarea de 10%;
 • Nu desfasoara activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, activitati din domeniul jocurilor de noroc, precum si cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare;
 • Nu detin pagini web care contin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Nu intra in categoria de „intreprinderi aflate in dificultate”, asa cum acestea sunt definite in cuprinsul prezentei scheme de ajutor;
 • Nu se afla in stare de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
 • Nu fac obiectul unui ordin de recuperare, in urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si/sau incompatibil cu piata comuna, sau, in cazul in care solicitantul a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executata si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta.
 • Nu au legatura cu industria de tutun (productie, distributie, prelucrare si comert);
 • Nu prevad clonarea in scopuri reproductive; nu desfasoara activitati destinate modificarii patrimoniului genetic al fiintei umane care ar putea face astfel de schimbari ereditare, activitati de creare a embrionilor umani exclusiv in scopul cercetarii sau in scopul obtinerii de celule stem, inclusiv de catre mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 • Nu desfasoara activitati de jocuri de noroc (productie, constructie, distributie, prelucrare, comert sau software conex);
 • Nu desfasoara comert sexual;
 • Nu implica animale vii in scopuri experimentale si stiintifice in masura in care respectarea „Conventiei Consiliului Europei pentru protectia animalelor vertebrate utilizat in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice ”nu poate fi garantata;
 • Nu desfasoara activitati de dezvoltare imobiliara, financiare, cum ar fi achizitionarea sau tranzactionarea cu instrumente financiare.
 • Nu desfasoara activitati legate de exploatare/extractie, prelucrare, distributie, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi si a petrolului, precum si investitii legate de extractia gazelor.
 • Numarul de angajati in anul 3 de operare trebuie să fie cel putin egal cu cel din anul 2021.

Cheltuieli eligibile prin fondurile pentru digitalizarea IMM-urilor:

 • Cheltuieli aferente achizitionării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 • Cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de proiect;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 • Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 • Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 • Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).

Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

(P)

Alte articole

- Publicitate -

Farmaciile Dr.Max

Ortodont
Servicii deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie
ITexclusiv.ro

Vadrexim - Anvelope de calitate!

Comunicate de presa